กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม - มิถุนายน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF