(1)
พรหมวงศ์ ว. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้พิมพ์เขียวแบบจำลองธุรกิจ. apheit-ss 2021, 27, 171-180.