[1]
กลิ่นเจริญ ช. and ธนิศาเดชาภัค จ. 2013. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทำผ้าลายเขียนเทียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY. 12, 3 (Jun. 2013), 133–138.