(1)
กลิ่นเจริญ ช.; ธนิศาเดชาภัค จ. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทำผ้าลายเขียนเทียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. J. Edu. NU. 2013, 12, 133-138.