[1]
กลิ่นเจริญ ช. and ธนิศาเดชาภัค จ., “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทำผ้าลายเขียนเทียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”, J. Edu. NU., vol. 12, no. 3, pp. 133–138, Jun. 2013.