กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของมาตรฐานไมซ์ที่มีต่อประสิทธิภาพของโรงแรม และบทบาทของตัวแปรคั่นกลางของโครงสร้างองค์กร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล