[1]
เชียรวัฒนสุข ก. 2021. บทบรรณาธิการ. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 4, 3 (ธ.ค. 2021), ฌ.