(1)
เชียรวัฒนสุข ก. บทบรรณาธิการ. HSRNJ 2021, 4, ฌ.