กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและปัจจัยการบริหารจัดการเพื่อการดำรงอยู่ ของสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF