[1]
แก้วกันทะเ., อินทับทิมด., ห่านตระกูลอ., ปิงใจศ., คล้ายสิงห์โตเ. และ งามเกษมพ. 2019. การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนเมี่ยน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนด้วยกระบวนการสอนแบบโฟนิกส์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 8, 1 (ก.ค. 2019), 67-84.