[1]
เชยบาลพ., จันทน์วัฒนวงษ์ร., ขุริมนต์พ. และ แพงบุปผาท. 2019. ความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาของบุคลากร สังกัดโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน ในจังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ และเลย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 8, 2 (ธ.ค. 2019), 231-250.