(1)
ชัยราชาย.; สุวรรณม.; ฟูแสงส.; พงศ์ศรีวัฒน์ส. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและปัจจัยการบริหารจัดการเพื่อการดำรงอยู่ ของสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย. hsudru 2018, 7, 1-21.