(1)
เชยบาลพ.; จันทน์วัฒนวงษ์ร.; ขุริมนต์พ.; แพงบุปผาท. ความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาของบุคลากร สังกัดโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน ในจังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ และเลย. hsudru 2019, 8, 231-250.