ชัยราชาย.; สุวรรณม.; ฟูแสงส.; พงศ์ศรีวัฒน์ส. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและปัจจัยการบริหารจัดการเพื่อการดำรงอยู่ ของสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, v. 7, n. 1, p. 1-21, 21 มิ.ย. 2018.