[1]
วัฒนา น., “การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์: ”, hsudru, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 89–103, มิ.ย. 2022.