สามารถสั่งซื้อวารสารได้ทางเว็บไซด์และที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

คลิกเลย

https://www.sac.or.th/main/th/publication/index