(1)
ด้วงวิเศษ น. บทบรรณาธิการ. JASAC 2021, 4, 6-8.