(1)
เลิศชาญฤทธฺ์ ธ. (Book Review). JASAC 2022, 5, 284-291.