[1]
หินวิมานส. 2020. บทบรรณาธิการ “ป็อป หวีด สยอง”. วารสารศาสตร์. 14, 1 (ธ.ค. 2020), 6.