[1]
วงศ์ยานนาวาธ. 2020. บทความพิเศษ ป็อปเสียงที่ดังสั้นๆ แต่ดังทุกหนทุกแห่ง. วารสารศาสตร์. 14, 1 (ธ.ค. 2020), 10.