[1]
อิงไธสงป. 2020. หนังโป๊: สื่อไร้สาระที่มีสาระ. วารสารศาสตร์. 14, 1 (ธ.ค. 2020), 44.