[1]
อาจารยุตต์ณ. 2020. บทบาทสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์กับการผลิตซ้ำความเชื่อ เพื่อการเสี่ยงโชค. วารสารศาสตร์. 14, 1 (ธ.ค. 2020), 84.