[1]
ฟักเปี่ยมพ. และ เนตรโพธิ์แก้วอ. 2020. มองท้องถิ่นนิยมผ่านรายการเกมโชว์: กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน. วารสารศาสตร์. 14, 1 (ธ.ค. 2020), 122.