(1)
วงศ์ยานนาวาธ. บทความพิเศษ ป็อปเสียงที่ดังสั้นๆ แต่ดังทุกหนทุกแห่ง. Journalism 2020, 14, 10.