(1)
อิงไธสงป. หนังโป๊: สื่อไร้สาระที่มีสาระ. Journalism 2020, 14, 44.