(1)
อาจารยุตต์ณ. บทบาทสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์กับการผลิตซ้ำความเชื่อ เพื่อการเสี่ยงโชค. Journalism 2020, 14, 84.