(1)
ฟักเปี่ยมพ.; เนตรโพธิ์แก้วอ. มองท้องถิ่นนิยมผ่านรายการเกมโชว์: กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน. Journalism 2020, 14, 122.