(1)
ฉันต์วิเศษลักษณ์พ.; เนตรโพธิ์แก้วอ. โซเชียลทีวี นวัตกรรมการสื่อสารบนเฟซบุ๊กเพจทางการ ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล. Journalism 2020, 14, 172.