หินวิมานส. บทบรรณาธิการ “ป็อป หวีด สยอง”. วารสารศาสตร์, v. 14, n. 1, p. 6, 30 ธ.ค. 2020.