วงศ์ยานนาวาธ. บทความพิเศษ ป็อปเสียงที่ดังสั้นๆ แต่ดังทุกหนทุกแห่ง. วารสารศาสตร์, v. 14, n. 1, p. 10, 30 ธ.ค. 2020.