อิงไธสงป. หนังโป๊: สื่อไร้สาระที่มีสาระ. วารสารศาสตร์, v. 14, n. 1, p. 44, 30 ธ.ค. 2020.