อาจารยุตต์ณ. บทบาทสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์กับการผลิตซ้ำความเชื่อ เพื่อการเสี่ยงโชค. วารสารศาสตร์, v. 14, n. 1, p. 84, 30 ธ.ค. 2020.