ฟักเปี่ยมพ.; เนตรโพธิ์แก้วอ. มองท้องถิ่นนิยมผ่านรายการเกมโชว์: กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน. วารสารศาสตร์, v. 14, n. 1, p. 122, 30 ธ.ค. 2020.