ฉันต์วิเศษลักษณ์พ.; เนตรโพธิ์แก้วอ. โซเชียลทีวี นวัตกรรมการสื่อสารบนเฟซบุ๊กเพจทางการ ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล. วารสารศาสตร์, v. 14, n. 1, p. 172, 30 ธ.ค. 2020.