วรกุลลัฎฐานีย์ก.; แสงสิงแก้วน.; โกมลบุตรร. การประเมินผลการสื่อสารทางสังคม สำนักงานสุขภาพ แห่งชาติ พ.ศ. 2562. วารสารศาสตร์, v. 14, n. 1, p. 204, 30 ธ.ค. 2020.