[1]
หินวิมานส., “บทบรรณาธิการ ‘ป็อป หวีด สยอง’”, Journalism, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 6, ธ.ค. 2020.