[1]
วงศ์ยานนาวาธ., “บทความพิเศษ ป็อปเสียงที่ดังสั้นๆ แต่ดังทุกหนทุกแห่ง”, Journalism, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 10, ธ.ค. 2020.