[1]
อิงไธสงป., “หนังโป๊: สื่อไร้สาระที่มีสาระ”, Journalism, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 44, ธ.ค. 2020.