[1]
อาจารยุตต์ณ., “บทบาทสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์กับการผลิตซ้ำความเชื่อ เพื่อการเสี่ยงโชค”, Journalism, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 84, ธ.ค. 2020.