[1]
ฟักเปี่ยมพ. และ เนตรโพธิ์แก้วอ., “มองท้องถิ่นนิยมผ่านรายการเกมโชว์: กิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน”, Journalism, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 122, ธ.ค. 2020.