[1]
ฉันต์วิเศษลักษณ์พ. และ เนตรโพธิ์แก้วอ., “โซเชียลทีวี นวัตกรรมการสื่อสารบนเฟซบุ๊กเพจทางการ ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล”, Journalism, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 172, ธ.ค. 2020.