กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Vol 5 No 2 (2017): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล