กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบันทุนมนุษย์ด้านสมรรถนะของพนักงานในธุรกิจโรงแรมจังหวัดจันทบุรี เพื่อรองรองรับมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล