กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้คอร์สแวร์แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้แบบ ยูบิควิตัสที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาและผลงานของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล