กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาอุปลักษณ์มโนทัศน์ของ눈 [nun] ‘ตา’ 귀[kwi] ‘หู’ 코 [kʰo] ‘จมูก’ และ 입 [ʔip] ‘ปาก’ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy