กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง : กรณีศึกษาเครื่องแต่งกายในภาพยนตร์ไทยอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ” Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy