กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาแนวคิดและรูปแบบในการสร้างสติกเกอร์คาแร็กเตอร์เพื่อใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล