กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF