กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและชาวต่างชาติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy