กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ไทยพวนกับกลยุทธเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบบูรณาการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF